ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Anasayfa

Merkezimiz Okutmanları

 

Adı soyadı                  :     Sait DİNÇ

Ünvanı                         :    Okutman

Doğum Tarihi           :     1966

Doğum  Yeri              :     Mersin

Medeni  Durumu     :     Evli (Bir çocuk babası)

Mezun Olduğu Üniversite( Lisans)      :  Hacettepe Ün. Edebiyat Fakültesi,                  
                                                                               Tarih Bölümü

Mezun Olduğu Lisansüstü Üniversite :  Hacettepe Ün. Atatürk İlkeleri ve
                                                                İnkılâp Tarihi Enstitüsü

Lisansüstü Eğitimi                                    :   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
                                                               Anabilim Dalında Yüksek Lisans   
                                                               ( Bilim Uzmanlığı)

Lisansüstü Tez ve Çalışmalarının İçerikleri ve Konular;                                                        

 

“ Cumhuriyet Döneminde Yapılan Milli Eğitim Şurâları ve Alınan Kararların Uygulamaları( 1923 – 1960) ”

 

Yabancı Dili :   İngilizce

Yayınlanmış Eserleri ve Kitapları;

1-    Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,    Karahan Kitabevi, I. Basım, Adana 2003

2-     Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,   Nobel Kitabevi, II. Basım, Adana 2004

         3-   Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek
                                                                           Yüksekokulu Yayınları,  Adana 2005

         4-  Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Çukurova Üniversitesi, Adana Meslek  
                                                                           Yüksekokulu Yayınları, Adana 2005 

 

Makale ve Yazıları;

 

  -  “  Asılsız Ermeni Soykırım İddiaları ve Gerçekler”, Çukurova Üniversitesi Stratejik
                                                             Araştırmalar Merkezi 

  -  “  Atatürk ve Türk Havacılığı”,  Adana Kuvay-ı Milliye Dergisi, Kasım 2003

  - "Atatürk Döneminde Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri”, Kemalist Öğreti,                                                           
                                                            Çukurova Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kolu
                                                            Yayınları, I. Sayı, Ocak 2005

  - “  Atatürk Dönemi Türk Dış Politikasına Genel Bir Bakış”, Kemalist Öğreti                                                  
                                                            Çukurova Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kolu
                                                            Yayınları, II. Sayı, Şubat 2005  

 

Verdiği Konferanslar ve Sunumlar ;

 

     - “ Atatürk ve Türk Havacılığı” Mart 2003, Adana  Okul Konferansları Programı

     -“ Ermeni Sorunun Ortaya Çıkması ve Gelişmeler”, Adana Okul Konferansları
                                                                                                         Programı, Mart 2003

     -“Atatürk Döneminde Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri” Adana Okul  Konferansları
                                                                                                        Programı, Nisan 2003

     -“ Asılsız Ermeni İddiaları ve Gerçekler”, Çukurova Üniversitesi Stratejik Araştırmalar
                                                                              Merkezi Konferansı, Mayıs 2004

    -“ Tarihte Türk - Ermeni İlişkileri”, 25 Nisan – 4 Mayıs 2005, Adana Valiliği
                                                                          Eğitim Faaliyeti Programı Seri Konferansları

 

İdari Görevi                                            :  Yok 

Web Adres                                               :  sdinc@cu.edu.tr 

                                                                        sait06633@yahoo.com

 
Daha Önce Çalıştığı Kurumlar:

            1989’dan itibaren MEB Ortaöğrenimde bağlı olarak sırasıyla Eskişehir, Ankara, Kastamonu, Eskişehir ve Mersinde birçok Lisede 2001 yılına kadar Tarih
Öğretmeni ünvanıyla görev yaptı. Bu dönemde bir çok Üniversitede            
öğretim görevlisi olarak “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersi verdi. 2001
yılından bu yana Çukurova Üniversitesinin değişik Fakülte ve Yüksekokulunda
“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” dersi vermektedir.